Gradišćanski Hrvati u Slovačkoj će od ožujka moći po prvi put čuti Hrvatski magazin na valovima Radija Patrije u Bratislavi. Glavna tema prve emisije su obnovljene hrvatske mise u Devinskom Novom Selu kao i planovi Hrvatskoga kulturnoga Saveza u 2016. godini

Gradišćanski Hrvati u Slovačkoj će od 18. ožujka moći po prvi put čuti Hrvatski magazin na valovima Radija Patrije u Bratislavi. Glavna tema prve emisije su obnovljene hrvatske mise u Devinskom Novom Selu kao i planovi Hrvatskoga kulturnoga Saveza u 2016. godini.
Prvi Hrvatski magazin, koji će biti emitiran u šesti navečer na valnoj dužini 98,9 sastavili su Kristina Encingerova i Kristijan Karall. Emisija je namijenjena u prvom redu Gradišćanskim Hrvatima u Devinskom Novom Selu, Hrvatskom Jandrofu, Čunovu i Hrvatskom Grobu kao i za sve ostale Hrvate, koji je mogu pratiti.
(Hrvatska redakcija ORF-a)