Iz tiska je nedavno izašao jednolisni Hrvatski katolički kalendar u izdanju Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni i imendanski kalendar BKBiH

Iz tiska je izašao jednolisni Hrvatski katolički kalendar za 2017. godinu, u izdanju Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni.

Kalendar je posvećen Gospi Fatimskoj u povodu 100 godina od Gospinih ukazanja u Fatimi (1917.-2017.). U kalendaru su istaknuti i hrvatski sveci i blaženici, a doneseni su i termini hodočašća Hrvata katolika u marijanska svetišta u Njemačkoj i u Lourdes u Francuskoj. Obavijesti i narudžbe na telefon: 0049 (0)69 9540480; fax. 0049 (0)69 95404824; E-mail: delegatur@kroatenseelsorge.de.

Imendanski kalendar Biskupske Konferencije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, u skladu s odlukom biskupa, izrađen je za područje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Katolički imendanski kalendar se stavlja javnosti na uvid kako bi se svi, koji kane tiskati katolički kalendar, pridržavali ovog predloška.
(KTA)