Kalendar je posvećen svetištu sv. Ivana Krstitelja u Podmilačju u Bosni i Hercegovini sa slikom svetišta i slikom kipa sv. Ive. U njemu su istaknuti i hrvatski sveci i blaženici, a doneseni su i termini hodočašća Hrvata katolika u marijanska svetišta u Njemačkoj i u Lourdesu u Francuskoj

Iz tiska je izašao jednolisni Hrvatski katolički kalendar za 2014. godinu, u izdanju Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni. Kalendar je posvećen svetištu sv. Ivana Krstitelja u Podmilačju u Bosni i Hercegovini sa slikom svetišta i slikom kipa sv. Ive.
U kalendaru su istaknuti i hrvatski sveci i blaženici, a doneseni su i termini hodočašća Hrvata katolika u marijanska svetišta u Njemačkoj i u Lourdesu u Francuskoj.
Daljnje obavijesti i narudžbe na telefon: 0049 (0)69 9540480; fax. 0049 (0)69 95404824; E-mail: delegatur@kroatenseelsorge.de
(A. Polegubić)