Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj po treći put je priredio festival „Dobrodošli“, koji je ove godine imao bogati program. Skupa s Hrvatskim kulturnim društvom i Sajmom Gradišćanskih Hrvata, nastupila je i karavana „ Po staza naših starih“ kao i mnoge folklorne grupe iz Slovačke i Hrvatske

Glavni grad Slovačke je subotu, 18. srpnja bio u znaku Hrvata.
Cilj Hrvatskoga dana u Požonu/Požunu/Bratislavi je, da se hrvatska manjina prezentira javnosti a to izravno u centru glavnoga grada. U centru grada je Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj po treći put priredio festival „Dobrodošli“, koji je ove godine imao bogati program. Skupa s Hrvatskim kulturnim društvom i Sajmom Gradišćanskih Hrvata, nastupila je i karavana „ Po staza naših starih“ kao i mnoge folklorne grupe iz Slovačke i Hrvatske.Organizacije Gradišćanskih Hrvata iz Austrije, Slovačke, Češke i Mađarske prodavale su knjige, tamburice, rukom načinjene čipke i drugo. Završetak hrvatskoga festivala bila je karavana ekipe, koja putuje putovima gradišćanskohrvatskih doseljenika iz Bosne preko hrvatskoga Gradišća do Češke.
(Hrvatska redakcija ORF-a)

Fotogalerija