Fr. Srećko Koralija OP prethodno je završio dvije specijalizacije (aramejski/sirski jezik i orijentalne znanosti) u Oxfordu

Fr. Srećko Koralija OP dobio uglednu vicekancelarovu nagradu Sveučilišta u Cambridgeu koja se dodjeljuje najbolje rangiranim istraživačima i studentima. Fr. Srećkovo doktorsko istraživanje usmjereno je na komparativnu analizu Septuaginte (grčki) i Pešite (sirski) verzije cijele knjige Postanka s obzirom na njihov hebrejski predložak. Originalnost projekta sastoji se u analizi riječi i narativa, kao i tekstualne transformacije pojmova unutar interkulturalnog i religijskog konteksta nastanka pojedinog teksta.
Hrvatski dominikanac prethodno je završio dvije specijalizacije (aramejski/sirski jezik i orijentalne znanosti) u Oxfordu.
(IKA)