Od petka do nedjelje u svakom selu se najprije održala sveta misa a potom zabava. Priredbe i mise oblikovala je Klapa Teolozi iz Sarajeva. Na Hrvatskim danima su se nudili i kulinarski specijaliteti otoka Krka

Približiti kršćansku vjeru ljudima na zabavni način – bilo je geslo Hrvatskih dana u Trajštofu i Uzlopu. Na tu ideju došao je tamošnji župnik Željko Odobašić.
Klapu čini šest mladih studenata teologije, a na Hrvatskim danima su imali prvi koncert. Župnik Željko Odobašić je mladiće slučajno čuo na fakultetu u Sarajevu. Mladi teolozi su u subotu nastupili i u Uzlopu,a zabava je bila u župnome domu.
Na Hrvatskim danima su se nudili i kulinarski specijaliteti otoka Krka. Ciklus priredaba je završio u nedjelju, 24. siječnja svetim misama u Uzlopu i Trajštofu.
(Hrvatska redakcija ORF-a)