Ugledni profesor s frankfurtskog Goethea sve je aktivniji u njemačkom CDU, pa će se i na idućim izborima naći na listi ove stranke za izbore u gradsko vijeće Liederbacha, gradića nadomak Frankfurta i Kreis Main Taunusa, u čijoj je regiji već godinama izuzetno cijenjen i angažiran u brojnim akcijama

Iako su Hrvati u posljednje vrijeme malo zastupljeni u njemačkoj politici ipak i po tom pitanju ima pomaka. Primjerice, ugledni profesor dr. Siniša Kušić s frankfurtskog Goethea sve je aktivniji u njemačkom CDU, pa će se i na idućim izborima naći na listi ove stranke za izbore u gradsko vijeće Liederbacha, gradića nadomak Frankfurta i Kreis Main Taunusa, u čijoj je regiji profesor Kusić već godinama izuzetno cijenjen i angažiran u brojnim akcijama.
Također je aktivan i među našim udrugama, posebice u Hrvatskom svjetskom kongresu čiji je bio dopredsjednik, sve donedavno.
Njegovu kandidaturu na idućim izborima, koji će se održati 6. ožujka u Liderbachu i regiji Kreis Main Taunus podržat će i brojni naši iseljenici, te dati svoj glas ovom sve uspješnijem političaru njemačkih demokršćana, pred kojim je lijepa politička karijera.
(croatia-presse.de)