Martina Marković i Josipa Klarić, dvije studentice sa Zagrebačkoga Sveučilišta su u okviru novoga predmeta na Hrvatskim studijima „Nastava hrvatskoga jezika u dijaspori“ bile u posjetu Gradišću

Martina Marković i Josipa Klarić, dvije studentice sa Zagrebačkoga Sveučilišta su u okviru novoga predmeta na Hrvatskim studijima „Nastava hrvatskoga jezika u dijaspori“ bile u posjetu Gradišću. Tom prigodom podučavale su hrvatski jezik na Terezijanumu i na saveznoj gimnaziji u Željeznom.
Ovo je, uz učiteljicu hrvatskoga Angeliku Kornfeind, prva takva suradnja gradišćanskih škola sa Sveučilištem u Zagrebu.
Lidija Bogović je asistentica voditeljice projekta Sanje Vulić, profesorice na Hrvatskim studijima u Zagrebu. Vulić je u Trajštofu prošli tjedan održala predavanje o Moliškim Hrvatima.
Vulić priređuju i prvu ljetnu školu hrvatskoga jezika i kulture za učitelje hrvatskoga jezika od 16. do 23. lipnja u gradu Krk na otoku Krku. Boravak se organizira u okviru projekta Suradnja s hrvatskim autohtonim zajednicama u dijaspori.
(Hrvatska redakcija ORF-a)