Predavanje glavnog urednika Žive zajednice u KKM Köln organizirala je HKZ „Colonia Croatica e.V.“

Predavanje o temi „Hrvatske katoličke misije u Njemačkoj – ranije i danas“ održao je dr. Adolf Polegubić, glavni urednik Žive zajednice iz Frankfurta na Majni, u organizaciji Hrvatske kulturne zajednice „Colonia Croatica e.V.“ iz Kölna, 28. veljače, u prostorijama Hrvatske katoličke misije Köln u Kölnu.

Predavača i sudionike na početku je pozdravila predsjednica Hrvatske kulturne zajednice „Colonia Croatica e.V.“ mr. Sanja Pavešić Hirschfeld.

U predavanju je dr. Polegubić donio povijesne i statističke podatke o Hrvatima u Njemačkoj. Govorio je o početku organiziranog dušobrižništva za Hrvate katolike u Njemačkoj te o osnivanju hrvatskih misija u Njemačkoj te njihovu današnjem stanju. Istaknuo je važnost Hrvatskoga dušobrižničkog ureda u Njemačkoj i njegovih aktivnosti, s osvrtom na glasilo hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj Živa zajednica, koji u izdanju toga ureda u Frankfurtu na Majni izlazi već 39 godinu. Tu su i smjernice Katoličke Crkve u Njemačkoj glede pastorala zajednica drugih materinskih jezika u Njemačkoj, među kojima su i hrvatske, te smjernicama pojedinih njemačkih (nad)biskupija. U završnom dijelu predavanja govorio je o perspektivi dušobrižništva među Hrvatima katolicima u Njemačkoj u budućnosti. Više podataka o temi može se naći u autorovoj novoj knjizi „Dušobrižništvo za Hrvate u Njemačkoj“.

Tekst: Adolf Polegubić; Fotografije: Nadica Markovica