U Galeriji Agencije za upravljanje Starogradskim poljem u Starome gradu i u Svečanoj dvorani Općinskog doma u Jelsi u tijeku je putujuća izložba kojom se predstavlja vrijedna hrvatska nematerijalna kulturna baština

Na otoku Hvaru, na dvije lokacije, u Galeriji Agencije za upravljanje Starogradskim poljem u Starome gradu i u Svečanoj dvorani Općinskog doma u Jelsi, do 30. svibnja, otvorena je izložba ‘Hrvatska nematerijalna baština na UNESCO-ovim listama’.
Izložba je nastala na inicijativu Ministarstva kulture 2011. godine, u organizaciji i provedbi Etnografskoga muzeja u Zagrebu. Autorica dr. sc. Iris Biškupić Bašić i dizajnerica N. Jelavić Mitrović zamislile su ju kao putujuću izložbu kojom se predstavlja vrijedna hrvatska nematerijalna kulturna baština.
Ona je rezultat dugogodišnjeg rada i nastojanja Republike Hrvatske i Ministarstva kulture kao vodećeg tijela zaduženog za čuvanje i zaštitu kulturnih dobara, sa lokalnim zajednicama, stručnjacima i nositeljima dobara, na upisu hrvatskih kulturnih dobara na Svjetsku listu. Na izložbenim panoima uz tekst i fotografije o svakom dobru prikazana je i karta lokaliteta kao i prostor Hrvatske iz kojeg kulturno dobro dolazi. Izložbu prati i kratki film o četrnaest fenomena. Gdje je bilo moguće publika može čuti i zvukovne zapise. Uz pojedina dobra izloženi su i predmeti koji ih karakteriziraju.
Otok Hvar bogat je materijalnom i nematerijalnom kulturnom baštinom, a mnoga su dobra s ovoga otoka upisana i kao UNESCO-ova baština. Tako je jedan od fenomena Starogradsko polje, potom Procesija za Križen, Čipkarstvo u Hrvatskoj – izrada čipke od agave hvarskih benediktinki, Klapsko pjevanje i Mediteranska prehrana.
(Culturenet.hr)