Hrvatska će u Danskoj preuzeti šestomjesečno predsjedanje najstarijom europskom organizacijom koja danas broji 47 članica, odnosno sve europske zemlje osim Bjelorusije

Hrvatska će 18. svibnja u Danskoj preuzeti šestomjesečno predsjedanje najstarijom europskom organizacijom.
„Već i u Danskoj prilikom preuzimanja predsjedanja mi ćemo istaknuti naše iskustvo koje smo imali u ratifikaciji Istanbulske konvencije, probleme s kojima smo se suočavali odnosno pitanja koja su, po nama nepotrebno, bila nametnuta, a ne tiču se osnovne svrhe i samog cilja konvencije“, rekla je Marija Pejčinović Burić na konferenciji za novinare uoči preuzimanja predsjedanja Vijećem Europe u danskom Helsingoru, Hamletovu gradu. Vijeće Europe danas broji 47 članica, odnosno sve europske zemlje osim Bjelorusije. Zadnjih šest mjeseci na čelu joj je bila Danska.
Šefica hrvatske diplomacije na konferenciji za novinare predstavila je prioritete hrvatskog predsjedanja VE – borbu protiv korupcije, učinkovitu zaštitu prava nacionalnih manjina i ranjivih skupina, decentralizaciju u kontekstu jačanja lokalne uprave i samouprave te zaštitu kulturne baštine i kulturne rute. (H/cd)