Središnji dio knjige Vinka Brešića organiziran je u 10 poglavlja s 8 potpoglavlja: Lirika, Drama, Proza (Novela, Roman, Putopis, Biografija, Autobiografija, Memoari, Esej, Feljton), Kritika, Polemika, Historiografija, Mediji, Institucije, Europski pisci i prevoditelji, Nakladništvo, knjižarstvo i čitatelji. Na kraju je sažetak knjige, i to prema poglavljima, njegov prijevod na engleski, opsežna literatura, također organizirana prema poglavljima knjige, te kazalo pojmova i imena

U najnovijoj svojoj knjizi Hrvatska književnost 19. stoljeća autor govori o ključnome stoljeću hrvatske moderne povijesti, o stoljeću u kojemu su Hrvati postali europskom književnom nacijom. Riječ je o historiografskoj konstrukciji koja polazi ne samo od ideje nacije i ideje književnosti kao strukturirane institucije, nego i od ideje hrvatske književnosti kao relativno čvrste strukture. Glavnu ulogu u njoj imaju žanrovi bahtinovski shvaćeni kao forme koje odgovaraju i reprezentiraju različita područja ljudske djelatnosti.

Pregled zato prati žanrovsku sliku hrvatske književnosti ovoga razdoblja, tj. nakon uvodnih poglavlja Što je to hrvatska književnost? i Što je to novija hrvatska književnost? slijedi središnji dio knjige Hrvatska književnost 19. stoljeća koji je organiziran u 10 poglavlja s 8 potpoglavlja: Lirika, Drama, Proza (Novela, Roman, Putopis, Biografija, Autobiografija, Memoari, Esej, Feljton), Kritika, Polemika, Historiografija, Mediji, Institucije, Europski pisci i prevoditelji, Nakladništvo, knjižarstvo i čitatelji.

Na kraju je sažetak knjige, i to prema poglavljima, njegov prijevod na engleski, opsežna literatura, također organizirana prema poglavljima knjige, te kazalo pojmova i imena. Osim nekoliko tabela, knjigu prati nekoliko stotina ilustracija crno-bijelih i u boji. Iako je namijenjena u prvome redu studentima književne kroatistike kao jedan od mogućih pristupa studiju novije hrvatske književnosti, dobro će doći svima koje zanimaju počeci moderne hrvatske kulture i njezine literature.
(www.alfa.hr)

Predstavljanje knjige