Ekološka mreža Natura 2000 obuhvaća oko 37 posto kopnenog teritorija i oko 16 posto priobalnog teritorija Hrvatske, a sastoji se od 38 područja očuvanja značajnih za ptice te 742 područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove. Ekološka mreža Republike Hrvatske proglašena je Uredbom o ekološkoj mreži 2013. godine

Po očuvanoj prirodi Hrvatska je među najbogatijim zemljama Europe pa s pravom i ponosom možemo reći da je Hrvatska je nacionalni park Europe. Trećina teritorija Republike Hrvatske dio je najveće mreže zaštićenih područja na svijetu, ekološke mreže Europske unije Natura 2000.
Natura 2000 je ekološka mreža sastavljena od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i staništa Europske unije, a njezin cilj je očuvati ili ponovno uspostaviti povoljno stanje više od tisuću ugroženih i rijetkih vrsta te oko 230 prirodnih i poluprirodnih staništa. Dosada je u ovu ekološku mrežu uključeno oko 30.000 područja na gotovo 20 % teritorija Europske unije, što je čini najvećim sustavom očuvanih područja u svijetu.
Ekološka mreža Natura 2000 obuhvaća oko 37 posto kopnenog teritorija i oko 16 posto priobalnog teritorija Hrvatske, a sastoji se od 38 područja očuvanja značajnih za ptice te 742 područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove. Ekološka mreža Republike Hrvatske proglašena je Uredbom o ekološkoj mreži 2013. godine.
Glavne institucije zadužene za zaštićena područja i područja Nature 2000 u Republici Hrvatskoj su javne ustanove osnovane od strane Vlade Republike Hrvatske, koje upravljaju sa 8 nacionalnih te 11 parkova prirode.
Svaki od njih je jedinstven i sve ih se isplati obići, u što se uvjeri 2,7 milijuna posjetitelja koliko ih parkovi godišnje privuku. S druge strane, županijske javne ustanove utemeljene od strane regionalnih samouprava odgovorne su za upravljanje ostalim zaštićenim područjima kao i područjima u sklopu ekološke mreže.
Brošura Parkovi Hrvatske – vodič kroz nacionalne parkove i parkove prirode Republike Hrvatske.
Više informacija o Naturi 2000 saznajte na www.menivrijedno.hr te se pridružite podizanju svijesti o važnosti zaštite prirode i okoliša podjelom fotografija prirode.