U konkurenciji od 135 prijavljenih naslova, Arhitektura i performans – grafike iz kabineta Luja XIV. u fundusu Muzeja za umjetnost i obrt uvršteno je među njih sedamnaest koji će Hrvatsku predstavljati na međunarodnom natječaju za najljepšu knjigu svijeta u sklopu najpoznatijih europskih sajmova knjige

U izboru za najljepšu knjigu svijeta Hrvatsku u Leipzigu i Frankfurtu predstavlja knjiga Arhitektura i performans – grafike iz kabineta Luja XIV. u fundusu Muzeja za umjetnost i obrt.

U Muzeju ne skrivaju ponos što će ova knjiga, među ostalima, predstavljati Hrvatsku u izboru za najljepšu knjigu. Objavljena je uz istoimenu izložbu koja je održana potkraj 2015. godine. ‘Tu se nalazi prikaz kolekcije Luja XIV., iz kabineta grafika Luja XIV. To je velika zbirka koja svjedoči o vrhunskim dosezima njegove vladavine. Sve ono što je on postigao u znanosti, umjetnosti ili u arhitekturi bilježilo se u grafici’, kaže autorica knjige dr. sc. Anđelka Galić.

Dio ovoga blaga nalazi se u fundusu Muzeja za umjetnost i obrt još od 1882. godine: sedamdeset i pet grafika iz sedam grafičkih ciklusa koji prikazuju ostvarenja vladavine Luja XIV. U konkurenciji od 135 prijavljenih naslova, ovo je djelo uvršteno među njih sedamnaest koji će Hrvatsku predstavljati na međunarodnom natječaju za najljepšu knjigu svijeta u sklopu najpoznatijih europskih sajmova knjige.
(HRT)