U HD “Sydney” na humanitarnoj večeri će nastupiti folklorne grupe “Mladi Frankopani” i HFG “Vukovar”, dok će svirati Prva liga, Stara škola i Sto na sat. U Melbourneu će u dvorani Hrvatskog katoličkog centra u Sunshineu nastupiti hrvatske folklorne grupe “Hrvatska zora” i “Mladi Hrvati”, a za ples će zasvirati More i DJ Joko. Specijalni gost bit će Stara škola

Vijest o obnovi vukovarskog vodotornja, a za kojega trebaju novčana sredstva, otvorila je patriotska srca Hrvata Sydneyja i Melbournea. Donatorske akcije su već počele i nastavljaju se ovog vikenda u Sydneyju i Melbourneu, a kako je rekao gk u Sydneyju Hrvoje Petrušić, nastavit će se i u drugim australskim gradovima u kojima žive Hrvati.
Humanitarna akcija počela je nedavno na ručku u Naselju “Kardinal Stepinac” u povodu 30. obljetnice ove hrvatske ustanove za starije. Tom prigodom sakupljeno je 150.000 AUD, a bio je to tek početak.
U petak, 10. lipnja u HD “Sydney” u Punchbowlu održava se Večer za vukovarski vodotoranj. Priprema se bogati program na kojemu će, uz večeru, nastupiti folklorne grupe “Mladi Frankopani” i HFG “Vukovar”, dok će svirati Prva liga, Stara škola i Sto na sat.
U Melbourneu će se donatorska večera održati u dvorani Hrvatskog katoličkog centra u Sunshineu. Nastupit će hrvatske folklorne grupe “Hrvatska zora” i “Mladi Hrvati”, a za ples će zasvirati More i DJ Joko. Specijalni gost bit će Stara škola.
Prihod s obje humanitarne večeri ide u korist obnove vukovarskog vodotornja. Hrvati Australije pokazuju svoju privrženost staroj domovini za koju kažu: „ Domovina se vise voli izdaleka“….

Tekst: Franjo Harmat