Falklandski rat, koji se 1982. godine odigrao u dotad mirnom kutku južnog Atlantika, obilježila je i uloga trojice argentinskih pilota hrvatskih korijena. Piloti Daniel Antonio Jukić, Roberto Ćurilović i Sergio Sepetić za Argentinu i danas predstavljaju heroje ovoga rata, a u nas je ta činjenica…

 

Falklandski rat, koji se 1982. godine odigrao u dotad mirnom kutku Juž-nog Atlantika, obilježi-la je i uloga trojice argentinskih pilota hrvatskih korijena. Pilo-ti Daniel Antonio Jukić, Rober-to Ćurilović i Sergio Sepetić za Argentinu i danas predstavlja-ju heroje ovoga rata, a u nas je ta činjenica gotovo nepoznata.

Heroji trojica pilota podrijetlom Hrvati
U prvom dijelu ove neispričane priče donijet ćemo sve pojedinosti o tragičnoj sudbini mladog poručnika Jukića. Sukob na „zaboravljenom otočju“ Južnog Atlantika, Argentincima poznatog kao Malvinsko otočje, a Britancima kao Falklandsko otočje, započeo je 2. travnja 1982. godine desantom i napadom argentinske vojske (operacija „Rosario“) na malobrojnu britansku vojnu posadu (sastojala se od svega 69 vojnika, uglavnom marinaca).

Nakon predaje Britanaca i kratkotrajne argentinske kontrole, snage britanske vojske uspjele su vojno poraziti Argentince i ponovo uspostaviti nadzor nad otočjem, 13 000 kilometara udaljeno od Velike Britanije. Rat je nakon 74 dana okončan kapitulacijom argentinskih snaga 20. lipnja 1982. godine.

 

Tekst: Mario Raguž

Cijeli sadržaj je dostupan samo u tiskanom izdanju koje možete naručiti na području ručne dostave u Republici Hrvatskoj. Ako se nalazite izvan Hrvatske dostupno vam je digitalno izdanje. http://vojnapovijest.vecernji.hr/clanak/broj-6/hrvati-u-ratu-za-falklande-8