U Vijeće je izabran zauzeti vjernik laik u HKM Srednji Baden, sa sjedištem u Karlsruheu, dr. sc. Pero Jurišić

Zauzeti vjernik laik u Hrvatskoj katoličkoj misiji Srednji Baden, sa sjedištem u Karlsruheu, dr. sc. Pero Jurišić izabran je 20. svibnja u Središnje vijeće njemačkih katolika u trajanju od četiri godine, kao jedan od trojice članova iz redova zajednica drugih materinskih jezika.

Dr. sc. Pero Jurišić rođen je 1970., od oca Ive i majke Ane, nedaleko Novog Travnika, u Bosni i Hercegovini, kao prvo od četvero djece. Nakon prvog razreda osnovne škole dolazi u Njemačku, u koju su se roditelji već bili naselili. Studirao je kemiju u Heidelbergu i Glasgowu. Doktorirao je 2000. u Heidelbergu. Najprije je radio kao savjetnik, a sada kao menedžer u SAP-u u Walldorfu u Njemačkoj. Kao vjernik laik dugo je zauzet u župnom vijeću i folkloru, najprije u Hrvatskoj katoličkoj misiji Pforzheim-Bruchsal (sada HKM Srednji Baden). Pero Jurišić i supruga Normela roditelji su dvoje djece – Sare (12) i Nika (10).

Čestitku na izboru u Središnje vijeće njemačkih katolika uputio mu je 22. svibnja delegat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivica Komadina sa željom da se u Vijeću „zauzima i za bolju prepoznatljivost Hrvata katolika, koji se okupljaju u hrvatskim katoličkim misijama i zajednicama u Njemačkoj“.

Tekst: Adolf Polegubić