Sveti Otac prihvatio je odreknuće mons. Marina Srakića od službe pastoralnog upravljanja Đakovačko-osječkom nadbiskupijom imenovao je nadbiskupom metropolitom đakovačko-osječkim msgr. Đuru Hranića, dotad pomoćnog biskupa u Đakovu i naslovnoga biskupa Gaudiabe

Sveti Otac papa Franjo prihvatio je 18. travnja 2013. godine odreknuće mons. Marina Srakića od službe pastoralnog upravljanja Đakovačko-osječkom nadbiskupijom, u skladu s kanonom 401 § 1 Zakonika kanonskog prava. Istoga dana imenovao je nadbiskupom metropolitom đakovačko-osječkim msgr. Đuru Hranića, dotad pomoćnog biskupa u Đakovu i naslovnoga biskupa Gaudiabe.
Novi nadbiskup metropolit iz mjesta Cerić u župi Nuštar, sin je pok. Stjepana Hranića i Eve rođ. Marković. Rodio se u Vinkovcima, 20. ožujka 1961. Osnovnu školu pohađao je u Ceriću (1967.-1971.) i Nuštru (1971.-1975.). Srednju školu pohađao je u Osijeku (1975.-1977.) i u «Biskupskoj gimnaziji J.J. Strossmayer» u Đakovu (1977.-1979.). Maturirao je u Đakovu. Vojni rok služio je u Prištini i Prizrenu od travnja 1982. do svibnja 1983. Filozofsko-teološki studij završio je u Đakovu (1979.-1986.). Za svećenika Đakovačke i Srijemske biskupije zaredio ga je u Đakovu biskup Ćiril Kos 29. lipnja 1986. Od 1986. do 1987. bio je kapelanom u župi Presvetog Imena Marijina u Osijeku III. Kroz tu godinu obnašao je i službu tajnika Instituta za teološku kulturu laika sa sjedištem u župskim prostorima gore spomenute župe. U jesen 1987. biskup msgr. Ćiril Kos poslao je Đuru Hranića na poslijediplomski studij u Rim. U vrijeme rimskih studija boravio je u Zavodu sv. Jeronima od 1987.-1993. Studirao je dogmatsku teologiju na Papinskome sveučilištu Gregoriana.
Magistrirao je 15. lipnja 1989. Naslov magistarske radnje: La teologia del corpo nelle catechesi di Giovanni Paolo II. Doktorirao je 1. lipnja 1993. Naslov teze: L’uomo immagine di Dio nell’insegna¬mento di Giovanni Paolo II (1978-1988). Moderator Hranićeve doktorske radnje bio je isusovac prof. Luis F. Ladaria, danas nadbiskup i tajnik Kongregacije za nauk vjere. Za vrijeme studija na Gregoriani Hranić je paralelno pohađao kroz tri godine 1989.-1992. «U.C.I.P.E.M. Unione Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali. Scuola di Formazione per Consulenti Familiari Psicologi e Operatori di Consultorio. Consultorio ‘La Famiglia’». Na kraju je primio diplomu Obiteljskog savjetnika. Kroz dvije godine bio je bibliotekarom zavodske knjižnice sv. Jeronima.

Više