Stotinjak vjernika iz Pandrofa i Novoga Sela je pješice hodočastilo u Slovačku. Misu u Hrvatskom Jandrofu služio je pandrofski župnik Franjo Borenić skupa s domaćim župnikom Jožefom Kempom

Oko 100 vjernika iz Pandrofa i Novoga Sela je nedjelju, 16. srpnja hodočastilo k Putujućoj Celjanskoj Mariji u Hrvatski Jandrof u Slovačkoj. Grupa od dvanaestak ljudi je pješice hodočastila u oko 30 kilometara udaljeno hrvatsko selo na slovačko-austrijskoj granici.

Misu je služio pandrofski župnik Franjo Borenić skupa s domaćim župnikom Jožefom Kempom. Statua Putujuće Celjanske Marije će do hrvatskoga hodočašća u Celju koncem kolovoza boraviti u crkvi u Hrvatskom Jandrofu.
(Hrvatska redakcija ORF-a)