Haiku natječaj je namijenjen učenicima osnovnih škola u i izvan Republike Hrvatske, učenicima hrvatskih dopunskih škola u inozemstvu te učenicima s posebnim obrazovnim potrebama. Na natječaj su dobrodošli haiku i ilustrirani haiku radovi na slobodne teme ili temu perunike/irisa

OŠ Vežica raspisuje 2. međunarodni haiku natječaj za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj i izvan RH, učenike hrvatskih dopunskih škola u inozemstvu te učenike s posebnim obrazovnim potrebama. Sudionici, učenici od 1. do 4. razreda i od 5. do 8. razreda, te učenici od 1. do 4. razreda i od 5. do 8. razreda s posebnim obrazovnim potrebama.

Na natječaj su dobrodošli haiku i ilustrirani haiku radovi na slobodne teme ili temu perunike/irisa. Riječ perunika ne mora biti izričito navedena u haiku pjesmi. Haiku pjesme mogu biti na hrvatskom standardnom jeziku/ narječjima / jezicima nacionalnih manjina uz rječnik. Svaki sudionik u svakoj kategoriji može poslati dva rada.

Haiku pjesme zajedno sa svim podacima treba slati u zasebnom dokumentu mailom: Subjekt: slobodna tema/ perunika, razred, škola, haiku.vezica@gmail.com.