Natječaj je namijenjen učenicima osnovnih škola u RH, učenicima hrvatskih dopunskih škola u inozemstvu te učenicima s posebnim obrazovnim potrebama. Tema je slobodna, a haiku pjesme mogu biti na hrvatskom standardnom jeziku/ narječjima i jezicima nacionalnih manjina. Radovi se primaju od 21. siječnja do 21. ožujka 2016.

OŠ Vežica raspisuje prvi haiku natječaj za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj, učenike hrvatskih dopunskih škola u inozemstvu te učenike s posebnim obrazovnim potrebama. Tema je slobodna, a haiku pjesme mogu biti na hrvatskom standardnom jeziku/ narječjima i jezicima nacionalnih manjina.
Svaki sudionik u svakoj kategoriji (standardni jezik/ narječje/ ilustrirani haiku) može sudjelovati s dva rada. Ilustrator haiku rada ne mora biti autor teksta.
Radovi se primaju od 21. siječnja do 21. ožujka 2016.
Radove poslati na adresu: haiku.vezica@gmail.com (word.doc. zaporka / na adresu škole OŠ Vežica, Kvaternikova 49, 51000 Rijeka (za haiku natječaj). Radove poslati pod zaporkom (šifrom) uz koju treba poslati/ priložiti prijavnicu.
Prosudbena povjerenstva izabrat će i nagraditi u svakoj kategoriji najuspješnije (1 prvo, 2 druga i 3 treća mjesta) te dodijeliti pohvale (od 5 do 10, ovisno o broju prispjelih radova) te na web stranici susreta i škole objaviti u travnju 2016.

Za sve informacije možete se obratiti na mail.mihovila.biljan@icloud.com / mob. 0912561962

Svi uvjeti Natječaja.

Doznajte što je haiku.