Neki maturanti su položili ispit zrelosti na hrvatskom jeziku, a ove godine ih je bilo više od 40. Maturirali su na ukupno osam škola u kotarima Borta, Željezno, Gornja Pulja i Matrštof

Za 32.145 učenika u Gradišću počeli su ljetni praznici. Neki su položili ispit zrelosti na hrvatskom jeziku, a ove godine ih je bilo više od 40. Maturirali su na ukupno osam škola u kotarima Borta, Željezno, Gornja Pulja i Matrštof.
U Dvojezičnoj gimnaziji u Borti bilo je devet maturanata na hrvatskom jeziku, za dva manje nego lani. Ispitu zrelosti je predsjedavala nadzornica za manjinsko školstvo Karin Vukman-Artner. Na Panonskoj gimnaziji u Gornjoj Pulji je na hrvatskom maturiralo sedam učenika pismeno, a četiri usmeno.
U Saveznoj gimnaziji Kurzwiese u Željeznom pet učenika je položilo maturu na hrvatskom jeziku. Terezijanum u Željeznom imao je četiri maturanta na hrvatskom jeziku. Na trgovačkoj akademiji u Željeznom su tri učenika položila ispit zrelosti, usto je jedan u okviru poslovne mature maturirao hrvatski kao predmet.
Na saveznoj gimnaziji u Matrštofu dva učenika su položila ispit zrelosti na hrvatskom jeziku, a na trgovačkoj akademiji u Matrštofu su tri usmeno maturirala na hrvatskom jeziku. Na trgovačkoj akademiji u Santaleku je maturiralo šest učenika pismeno, a jedan usmeno. I u Bakipu u Borti su tri učenice usmeno maturirale na hrvatskom.
(Hrvatska redakcija ORF-a)