U nekim gradišćanskim školama moguće je maturirati i pismeno i usmeno hrvatski jezik. U školama koje nude hrvatski kao izborni predmet moguća je samo usmena matura

U Gradišću je 1. srpnja oko 32.100 učenika primilo svjedodžbe i krenulo na ljetne praznike. Maturanti, koji su maturirali iz hrvatskoga jezika već odmaraju. U nekim gradišćanskim školama moguće je maturirati i pismeno i usmeno hrvatski jezik. U školama koje nude hrvatski kao izborni predmet moguća je samo usmena matura. U Dvojezičnoj gimnaziji u Borti je ove godine sedam učenika osmoga razreda maturiralo na predmetu hrvatski jezik. Broj je u usporedbi s lanjskom godinom gotovo jednak.
U gimnaziji u Gornjoj Pulji je šest učenika pismeno a četiri usmeno položilo ispit zrelosti iz hrvatskoga jezika. U saveznoj gimnaziji u Željeznu je maturiralo sedam pismeno a usmeno pet učenika. U gimnaziji u Matrštofu su usmeno maturirala dva.
U trgovačkoj akademiji u Santaleku je ove godine pismeno položilo pet učenika ispit zrelosti, i po prvi put po pravilima centralne mature. U trgovačkoj akademiji u Gornjoj Pulji su maturirali dva učenika usmeno, a trgovačkoj akademiji u Matrštofu isto usmeno tri. U trgovačkoj akademiji u Željeznom bila su ove godine tri maturanta, koji su usmeno maturirali hrvatski jezik.
U saveznoj školi za odgojiteljice u Borti usmeno je maturiralo šest učenica. U Terezijanumu u Željeznom je maturirala jedna pismeno, isto po pravili centralne mature.
(Hrvatska redakcija ORF-a)