Uz mogućnost pretraživanja po bilo kojem obilježju objavljenog članka, web stranice Godišnjaka nude i mogućnost izravne komunikacije s nama, te detaljne upute suradnicima koji žele da im tekst bude objavljen u našoj publikaciji. Također, tu su i upute za kupnju tiskanog izdanja Godišnjaka za znanstvena istraživanja ZKVH-a.

Objavom 4. broja Godišnjaka za znanstvena istraživanja, web stranice Zavoda posvećene ovom segmentu njegova djelovanja, obogaćene su tijekom mjeseca svibnja 2013. godine novim sadržajima. Riječ je o objavi cjelovitog sadržaja 3. broja, te osnovnih informacija o člancima objavljenima u 4. broju, kao i svih prikaza knjiga.
Naime, radi veće dostupnosti znanstvenih sadržaja koji za temu imaju neki aspekt društvenog života Hrvata u Vojvodini, bilo u povijesti bilo u sadašnjosti, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata je tijekom 2012. godine započeo s objavom sadržaja Godišnjaka za znanstvena istraživanja Zavoda i na internetskim stranicama. Na taj smo način željeli osnažiti diseminaciju sadržaja o Hrvatima u Vojvodini i tako barem djelomice otkloniti deficite na tome području. Internetska adresa Godišnjaka je www.godisnjak.zkvh.org.rs, a postavljena je i poveznica na web portalu Zavoda.
Web stranice Godišnjaka, uz kratke informacije o samoj publikaciji, donose detaljan pregled tekstova po svakom pojedinom broju, te po znanstvenom području kojemu sadržaj objavljene radnje pripada. Uz nazive članaka, dani su podaci o autoru, broju Godišnjaka u kojem je objavljen i broju stranica, sažetak na hrvatskome te ključne riječi.
Znanstveni radovi objavljeni u svim brojevima Godišnjaka, osim u posljednjem broju, mogu se preuzeti u cijelosti, dok će tekstovi objavljeni u 4. broju biti dostupni po izlasku sljedećeg broja Godišnjaka.
Posebno područje čine tekstovi koji se bave prikazima knjiga: uz svaki prikaz objavljena je naslovnica te autor, nakladnik i godina izdanja prikazane knjige, kao i ime autora prikaza i broj Godišnjaka u kojemu je objavljen. Za razliku od znanstvenih radova, svi prikazi knjiga objavljeni u 2., 3. i 4. broju Godišnjaka (u 1. broju ih nije bilo) dostupni su za preuzimanje u cijelosti.
Uz mogućnost pretraživanja po bilo kojem obilježju objavljenog članka, web stranice Godišnjaka nude i mogućnost izravne komunikacije s nama, te detaljne upute suradnicima koji žele da im tekst bude objavljen u našoj publikaciji. Također, tu su i upute za kupnju tiskanog izdanja Godišnjaka za znanstvena istraživanja ZKVH-a.
Godišnjak je znanstvena periodična publikacija i kao takva je prva u povijesti časopisne produkcije Hrvata u Vojvodini. U Godišnjaku se objavljuju radnje od značaja za nacionalni identitet vojvođanskih Hrvata iz sljedećih društvenih i humanističkih znanosti: povijest, kulturologija, etnologija, sociologija, psihologija, politologija, demografija, filologija, muzikologija i sl., te njihovim pojedinim konkretnim izvedenicama, kao što su povijest književnosti, povijest umjetnosti, sociologija manjina, etnologija svakodnevnog života, dijalektologija, suvremene jezične prakse, etnomuzikologija…
(ZKVH)