Predsjednik Ivan Šerkinić podnio je izvješće o radu Zajednice u proteklom periodu, a potom su prihvaćena izvješća o radu ogranka, financijsko izvješće za 2015. i Plan rada ogranka za 2016. godinu

U prostorijama Kluba rezervnih vojnih starješina “H.T.Karpoš” održana je 18. ožujka redovita godišnja skupština kumanovskog ogranka ZHRM.
Nakon uvodnog svečanog dijela, predsjednik kumanovskog ogranka ZHRM Ivan Šerkinić podnio je izvješće o radu Zajednice u proteklom periodu. Na godišnjoj skupštini prihvaćena su izvješća o radu ogranka i financijsko izvješće za 2015. godinu kao i Plan rada ogranka za 2016. godinu. Na skupštini je donesen Pravilnik o radu kumanovskog ogranka i izabrani su delegati za skupštinu ZHRM-a.
(www.zhrmku.org.mk)