XXVIII. godišnja skupština Zajednice će se održati u 25. veljače u Dom kardinala Kuharića, Holsteinstr. 15A, Wiesbaden

Hrvatska kulturna zajednica Wiesbaden, ogranak Matice hrvatske Wiesbaden organizira i poziva na XXVIII. godišnju skupštinu koja će se održati u nedjelju, 25. veljače u 14,30 na adresi: Dom kardinala Kuharića, Holsteinstr. 15A, Wiesbaden.
Djelovanje zajednice prezentirano je na portalu: www.hkz-wi.de na hrvatskom jeziku, te njemačkoj inačici na portalu: de.hkz-wi.de
Hrvatska kulturna zajednica/KroatischeKulturgemeinschafte.V. Wiesbaden (HKZ-Wi) registrirana je udruga na općinskom sudu u Wiesbadenu pod brojem VR 2694, a od 2016. godine ima i status ogranka Matice hrvatske u Wiesbadenu.
Zajednica teži isključivo i neposredno općekorisnim, prosvjetiteljskim, humanitarnim i drugim dobročiniteljskim ciljevima. Dosadašnji rad objavljuje se na portalu Zajednice.
Hrvatska čitaonica „Edvin Bukulin“ u Wiesbadenu otvorena je svake druge srijede u mjesecu (osim praznika), s početkom u 19:00 sati, u prostorijama Doma kardinala Kuharića (Hrvatska katolička misija), Holsteinstr. 15a, (ugao Waldstrasse 39a), Wiesbaden.