U Hrvatskom narodnom domu u Hamiltonu biraju se članovi upravnog i nadzornog odbora koji će voditi poslovanje Ontarijske federacije odsjeka HBZ-a u sljedeće dvije godine.

Godišnja konferencija Ontarijske federacije odsjeka HBZ-a održati će se 21. ožujka u Hrvatskom narodnom domu u Hamiltonu s početkom u 10 sati ujutro.

Registraciju kao i obično obavlja tajnica Federacije Mary Šajatović. Registraciju možete obaviti putem elektronske pošte na email ili njen broj telefona je 905-861-9631.

Na ovogodišnjoj konferenciji biraju se članovi upravnog i nadzornog odbora koji će voditi poslovanje Ontarijske federacije odsjeka HBZ-a u sljedeće dvije godine.

Napominjemo da prijedloge, primjedbe ili pitanja o poslovanju Federacije članovi mogu dostaviti predsjedniku Ladislavu Mezeu, prije konferencije putem emaila ili telefonskim pozivom na 905-582-8625.
Svaki glas izabranog delegata može bitno utjecati na odluke o radu i poslovanju Ontarijske federacije.
(Zajedničar)