Godišnja konferencija Ontarijske federacije odsjeka HBZ-a održat će se u u Hrvatskom narodnom domu u Hamiltonu. Predavanje o planovima životnog osiguranja i ostalim aktualnim pitanjima povezanim s poslovanjem HBZ-a održat će Franjo Bertović

Godišnja konferencija Ontarijske federacije odsjeka HBZ-a održat će se u subotu, 15. ožujka u Hrvatskom narodnom domu u Hamiltonu s početkom u 10 sati ujutro. Već po običaju, svi članovi, tj. predstavnici pojedinačnih odsjeka registriraju svoj dolazak na konferenciju, i registriraju sve svoje delegate i goste koji će biti prisutni.
Registraciju obavlja tajnica federacije, sestra Mary Šajatović. Njen broj telefona je 905-861-9631 ili registraciju možete obaviti putem elektroničke pošte na email m magovac@yahoo.com
Zaključak Nadzornog odbora će predsjednik iznijeti tokom konferencije prisutnim članovima Ontarijske federacije. Na ovogodišnjoj konferenciji ne biraju se novi članovi pojedinih odbora, jer je jednoglasno odlučeno na prošloj godišnjoj konferenciji da tada izabrani odbornici služe termin od dvije godine. Nadopuna odbora novim članovima, u slučaju gubitka dosadašnjih odbornika, je svakako važeća kako je to činjeno,i prijašnjih godina.
Primjedbe ili bilo koja pitanja o poslovanju federacije članovi mogu dostaviti predsjedniku, prije konferencije putem emaila intralandrealty@cogeco.ca ili telefonskim pozivom na 905-582-8625.
Predavanje o planovima životnog osiguranja i ostalim aktualnim pitanjima povezanim s poslovanjem HBZ-a održat će Franjo Bertović. Predavanje će se održati dan prije godišnje konferencije, 14. ožujka s početkom u 19,00 sati navečer.
Svi one koji namjeravaju prisustvovati ovom predavanju neka registriraju svoj dolazak; ili nazovu Elsie Leš 905-945-6659 ili joj pošalju e-mail elsie-les@hotmail.com   
(Zajedničar)

Tekst: Ladislav Meze