Učenici šestoga razreda Državne gimnazije Kurzwiese u Željeznom bili su tjedan dana na školskoj razmjeni u Puli

Učenici šestoga razreda Državne gimnazije Kurzwiese u Željeznom bili su tjedan dana na školskoj razmjeni u Puli. Pod vodstvom učiteljice Andreje Radoš sedam je učenika posjetilo partnersku školu u Puli.
Mladi Gradišćanci razgledali su grad i znamenitosti Pule, a bili su i na izletima u Nacionalni park Brijuni i Rovinj.
(Hrvatska redakcija ORF-a)