Za predsjednicu su u Trajštofu potvrdili Zlatku Gieler (73) koja je od 2008. na čelu društva. Težište djelovanja Instituta je istraživanje gradišćanskohrvatske kulture, izdavanje knjiga i normiranje gradišćanskohrvatskoga jezika

Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov (ZIGH) je 19.ožujka u Trajštofu održao svoju generalnu sjednicu. Za predsjednicu su potvrdili Zlatku Gieler (73) koja je od 2008. na čelu društva. Težište djelovanja Instituta je istraživanje gradišćanskohrvatske kulture, izdavanje knjiga i normiranje gradišćanskohrvatskoga jezika.
Trenutno najveći projekti društva su sastavljanje online-rječnika, digitalizirane varijante postojećega gradišćanskohrvatskoga rječnika i knjiga o prezimenima u hrvatskim selima Austrije i Mađarske, kazala predsjednica Znanstvenoga instituta Zlatka Gieler.
Priredit će i ekskurziju, i to u hrvatska sela Prisika, Unda i Koljnof. Zadnjih godina pohodili su hrvatska sela u Slovačkoj, Gradišću i Mađarskoj i slijedili tragove Mate Meršića Miloradića.
ZIGH je utemeljen prije 20 godina i svoje prvo sjedište imao je u Željeznom. Prvi predsjednik Znanstvenoga instituta Gradišćanskih Hrvatov je bio učitelj Joško Vlašić iz Cindrofa.
Iste godine ZIGH je utemeljio jezičnu komisiju i počeo s izdavačkom djelatnošću. Zadnje izdanje je ono slavistice Katarine Zvonarić o kalendarima od 1806. do 2012.
(Hrvatska redakcija ORF-a)