Riječ je o inicijativi koju je Google pokrenuo 2011. u sklopu svog Art Projecta kako bi važni kulturni materijali bili dostupni svima, kako bi ga se digitalno očuvalo te tako obrazovalo i inspiriralo buduće generacije

Riječ je o inicijativi koju je Google pokrenuo 2011. u sklopu svog Art Projecta kako bi važni kulturni materijali bili dostupni svima, kako bi ga se digitalno očuvalo te tako obrazovalo i inspiriralo buduće generacije.
Kako virtualna izložba djela našeg velikog naivnog slikara izgleda, možete pogledati na stranicama Googlea  
(Večernji.hr)