Sedamnaest izlagača, iz akademija, sa sveučilišta, instituta i muzeja iz četiriju zemalja, raspravit će mnoge zanimljive teme tijekom jednodnevnog okupljanja u Zagrebu

Međunarodni znanstveni skup FRANJO JOSIP I HRVATI U PRVOME SVJETSKOM RATU održat će se 21. studenoga u Velikoj dvorani Matice hrvatske. Sedamnaest izlagača, iz akademija, sa sveučilišta, instituta i muzeja iz četiriju zemalja, raspravit će mnoge zanimljive teme tijekom jednodnevnog okupljanja u Zagrebu.

Program

Sudionici skupa su: MANFRIED RAUCHENSTEINER, Sveučilište u Beču, ANDRÁS GERŐ, ELTE & CEU, Institut za habsburšku povijest u Budimpešti, IMRE RESS, Institut za povijest Mađarske akademije znanosti u Budimpešti, KRISZTIÁN CSAPLÁR DEGOVICS, Institut za povijest Mađarske akademije znanosti u Budimpešti, ANDREJ RAHTEN, Znanstveno-istraživački centar Slovenske akademije znanosti i umjetnosti u Ljubljani, LADISLAV HEKA, Pravni fakultet Sveučilišta u Segedinu MIRA KOLAR (Zagreb), ŽELJKO HOLJEVAC, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ZDRAVKA JELASKA MARIJAN, Hrvatski institut za povijest u Zagrebu, TADO ORŠOLIĆ, Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru, ELA JURDANA, Hrvatski povijesni muzej u Zagrebu, LJILJANA DOBROVŠAK, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu, BORIS KUKIĆ (Zagreb), NIKOLA TOMINAC (Dugo Selo), IVAN MIRNIK, Arheološki muzej u Zagrebu, JEVGENIJ PAŠČENKO, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ŽELJKO BARTULOVIĆ, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci i INES MAMULA (Zagreb).

Skup uključuje i predstavljanje knjiga Manfrieda Rauchensteinera Der Erste Weltkrieg und das Ende der Habsburgermonarchie 1914-1918 (predstavljači: Dinko Šokčević i Manfried Rauchensteiner) i Franc Jožef, uredio Gregor Antoličič (predstavljači: Andrej Rahten i Gregor Antoličič). (MH)

Franjo Josip I.