Fra Frano Milanović preuzet će ulogu voditelja Hrvatske katoličke misije u Kölnu. Nakon što se 2010. vratio kao misionar iz Buenos Airesa, fra Frano je donedavno vodio njemačku župu u Geretsriedu, gradiću južno od Münchena

Fra Frano Milanović preuzet će ulogu voditelja Hrvatske katoličke misije u Kölnu. Nakon što se 2010. vratio kao misionar iz Buenos Airesa, fra Frano je donedavno vodio njemačku župu u Geretsriedu, gradiću južno od Münchena. S tamošnjim vjernicima jako se zbližio, pogotovo tijekom putovanja u Hrvatsku u listopadu prošle godine. Stoga je rastanak tijekom svete mise u crkvi Maria Hilf mnogima pao vrlo teško.
U Geretsriedu će nakon odlaska popularnog fra Frane biti potreban novi početak. Naime, očekuje se spajanje nekoliko župa. Fra Frani su svi poželjeli sretan put i puno uspjeha na novoj dužnosti u Kölnu.
(www.crodnevnik.de