Na festivalu »Dobrodošli u Bratislavu/Požun stupaju grupe iz Austrije, Mađarske i Slovačke a organizira ga Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj

Folklorni festival u Slovačkoj Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj poziva na festival »Dobrodošli u Bratislavu/Požun« u subotu, 19. srpnja u 17.00 sati u Hviezdosalvovo námieste. Na festivalu nastupaju grupe iz Austrije, Mađarske i Slovačke. Nastupaju grupe: FA Kolo-Slavuj iz Beča, Tamburaši iz Koljnofa, ansambl Rosica, klapa Ravnica, Novoselski muzikaši – svi iz Devinskoga Novoga Sela, dječja grupa Ljuljanka iz Hrvatskoga Jandrofa, tamburica Konjic iz Čunova i Hrvatskoga Jandrofa, Muško pjevačko društvo Hrvatski Jandrof.
(Hrvatske novine)