Na festivalu će biti izvedeno petnaest novih pjesama napisanih na temu života i običaja bačkih Hrvata Bunjevaca ili pisanih na bunjevačkoj ikavici

XIV. festival bunjevački pisama bit će održan u nedjelju, 28. rujna, s početkom u 20 sati, u Sportskoj dvorani Srednje tehničke škole „Ivan Sarić” (MEŠC) u Subotici.
Na Festivalu će biti izvedeno petnaest novih pjesama napisanih na temu života i običaja bačkih Hrvata Bunjevaca ili pisanih na bunjevačkoj ikavici.
Ulaznice se po cijeni od 250 dinara mogu naručiti putem telefona 060/016-1167 ili kupiti na dan Festivala, na ulazu u dvoranu.
Organizator festivala je Hrvatska glazbena udruga „Festival bunjevački pisama”.
(ZKVH)