Projekt i-Scope, kojemu je cilj prvenstveno osmišljavanje portala s inovativnim uslugama koje će pomoći u izgradnji strategije pariticipativnog i održivog razvoja urbanih područja, krenuo je sa svojom pilot fazom.

Riječ je o projektu započetom u siječnju 2012. (završetak je planiran za srpanj 2015.), finaciranom od strane EU u iznosu od četiri milijuna eura, u kojem na hrvatske sudionike: Grad Zagreb, Zadarsku županiju i Geofoto, otpada devet posto ukupnog iznosa. Odnosno, na Geofoto kao tehničkog partnera otpada 5,5 posto iznosa, na Grad Zagreb dva posto, a na Zadarsku županiju gdje je već testirana prva verzija web aplikacije sustava potpore iskorištavanju solarne energije, 1,5 posto ukupne vrijednosti projekta.
Nika Jeričević, voditeljica projekta i-Scope u Geofotu, ističe kako je on fokusiran na tri područja na kojima se pružaju ‘pametne’ usluge: mobilnost, energija i okoliš.
– On stavlja građane u središte koji zahvaljujući korištenju pametnih telefona i tableta spojenih na Internet portal i koristeći i-Scope platformu aktivno sudjeluju u kreiranju i ažuriranju podataka. Tako sudjeluju u praćenju stanja okoliša grada, postajući time ‘senzor’ grada – pojašnjava Jeričević, dodajući da je Geofoto je s pilot partnerima, Gradom Zagrebom i Zadarskom županijom, uspješno sudjelovao u generiranju 3D Urbanih informacijskih modela (UIM).
Oni su, nastavlja, stvoreni od urbanističko-geoprostornih informacija visoke točnosti pilot područja koje je prikupio Geofoto, a koji se koriste za kreiranje ‘pametnih’ usluga temeljenih na geometrijskim, semantičkim, morfološkim i strukturnim informacijama na urbanoj razini.
Geofoto, naime, sudjeluje u projektu kao tehnički partner na razvoju usluge koja će gradskim upravama, stručnjacima, građanima, pomoći u procjeni solarnog potencijala i energetskih gubitaka pojedinog objekta.
– Kreirana je ‘pametna’ usluga koja izračunava solarni potencijal pojedinog objekta, koristeći 3D modele urbanih područja visoke točnosti/detaljnosti. Omogućeno je i korištenje ‘pametne’ usluge koja za svaki objekt može pomoću automatskog generiranja karte energetskih gubitaka dobivenih iz zračnog termalnog snimanja procjeniti energetsku učinkovitost te upravljati podacima energetskih gubitaka pojedinih objekata – objašnjava Jeričević.

Izvor: lider