Stranica, osim što predstavlja sve dostupne materijale koji svjedoče o istraživačkom i životnom putu braće Seljan, otvara mogućnost za dobivanje novih spoznaja o ostavštini tih važnih hrvatskih i svjetskih istraživača 

Etnografski muzej u Zagrebu predstavio je 22. svibnja web stranicu  posvećenu Mirku i Stevi Seljanu koja, osim što predstavlja sve dostupne materijale koji svjedoče o njihovu istraživačkom i životnom putu, otvara mogućnost za dobivanje novih spoznaja o ostavštini tih važnih hrvatskih i svjetskih istraživača.
Viša kustosica i autorica projekta Marija Živković” smatra kako ta stranica omogućuje dobivanje povratnih informacija o braći Seljan. “Ideja weba je da slanjem jednog linka dobijemo dodatne informacije koje će produbiti naša znanja”, napomenula je na predstavljanju. Osim predmeta, kojih je više od 300 darovanih Narodnom muzeju, osobito vrijednim smatra njihov fotografski opus za koji je, kaže, bio poseban izazov odrediti gdje su snimljene.
Zahvaljujući webu već je jedan arhitekt iz Paragvaja pomogao da se odrede neke lokacije na kojima su braća Seljan snimali, a daljnjom interakcijom s korisnicima mogli bi se dobiti i prijevodi njihovih pisama koja su slali obitelji, Franji Bučaru i drugima, napisana na francuskom, njemačkom, španjolskom, portugalskom, engleskom.
“Riječ je o sveobuhvatnom projektu kojemu je cilj predstaviti cjelokupnu ostavštinu braće Seljan, predmete koje su donirali i koji se čuvaju u Etnografskom muzeju, pisma, dnevnike, geografske karte, razglednice, ali i ostavštinu koja se čuva u drugim institucijama”, istaknula je.
Primjerice, na webu se mogu razgledati knjige braće Seljan koje je digitalizirala Nacionalna i sveučilišna knjižnica, a i Gradski muzej Karlovac predstavio je svoju manju zbirku. Za potrebe weba sa španjolskog na hrvatski jezik prevedena je njihova knjiga “Salto del Guaira”.
“Osim te građe koja bi mogla potaknuti buduća istraživanja, bilo nam je bitno približiti temu prosječnim posjetiteljima, pa smo napravili interaktivne mape koje prate njihov put do Etiopije i Južne Amerike”, rekla je Živković.
Web stranica predstavlja građu kroz nekoliko rubrika, zbirke – predmeta, fotografija, rukopisa, izvori – knjige, članci, literatura, dok se u rubrici Zabava može ispuniti kviz znanja, odigrati ‘memory’ i pročitati strip Andrije Maurovića o braći Seljan, a posebno su objavljene i karte njihovih putovanja po Etiopiji i Južnoj Americi, koju u svojoj nastavi mogu koristiti i profesori. Interaktivne karte iscrtavaju putove braće Seljan s opisima njihovih ekspedicija i dodatnim materijalima.
Predstavljeni su i njihovi dnevnici, putne bilježnice koje su bile vrijedan materijal i za aktualnu izložbu posvećenu braći Seljan u Etnografskom muzeju, te galerija dopisnica i razglednica iz kojih se ne iščitavaju samo podaci o putovanjima, već i o kontekstu vremena.
Dostupni su i članci koje su Seljani objavljivali u časopisu “Prosvjeta” između 1902. i 1911. godine, a popis literature upućuje korisnike na knjige koje su objavili te na znanstvene i popularne radove koji tematiziraju njihovo djelovanje. Web stranica daje dodatni kontekst predmetima s izložbe o braći Seljan i prati izložbu Etnografskog muzeja “Braća Seljan kroz prašume i pustinju”, koja će biti otvorena do 18. studenoga.
Digitalizaciju cjelokupne ostavštine braće Seljan koja se čuva u Etnografskom muzeju u Zagrebu financiralo je Ministarstvo kulture, u okviru programa Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe. Zaklada Adris je potom financirala izradu web stranice “Istraživanja braće Seljan”. (Hina)