Najnoviji broj serije Etnografija Hrvata u Mađarskoj izašao je iz tiska u izdanju Mađarskog etnološkog društva i Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj uz potporu Ministarstva ljudskih resursa Mađarske

U 15. broju ove serije nalazimo radove na hrvatskom jeziku u skladu s dosadašnjom praksom. Autori su hrvatski i mađarski etnolozi, stručnjaci koji su obradili teme vezane uz Hrvate u Mađarskoj. Novi broj je objelodanjen u sklopu serije „Etnografija nacionalnih i etničkih manjina u Mađarskoj“ čiji je urednik András Bertalan Székely, a urednik hrvatskoga broja je dr. sc. Šandor Horvat.
(ZZHM)