Kao i prijašnjih godina, planiran je jednodnevni izlet te rad s djecom u brojnim radionicama. Posljednjega, petoga dana djeca će prirediti prodajnu izložbu svojih uradaka te završnu priredbu na kojoj će pokazati što su naučila u kampu

Etno kamp Hrvatske čitaonice za učenike osnovnoškolske dobi bit će održan posljednji tjedan u kolovozu, od 26. do 30. kolovoza 2013.godine. Prijave se primaju do 21. kolovoza na telefon 069/101-7090 ili na e-mail: bernadica@gmail.com
Kao i prijašnjih godina, planiran je jednodnevni izlet te rad s djecom u brojnim radionicama (dramska, recitatorska, glazbeno – folklorna, kreativno – manualna…) koje će realizirati obučeni radioničari u popodnevnim satima, od 14 do 19 sati. Posljednjega, petoga dana djeca će prirediti prodajnu izložbu svojih uradaka te završnu priredbu na kojoj će pokazati što su naučila u kampu. (ZKVH)