Nastupilo je Igrokazačko društvo Hrvatskoga Židana i dječja grupa Židanske zvjezdice, na hrvatskom jeziku, a na mađarskom su igrali članovi kazališnoga društva iz Čeprega i iz Žire

U Hrvatskom Židanu su 17. rujna priredili dvojezični kazališni festival. Nastupilo je Igrokazačko društvo Hrvatskoga Židana i dječja grupa Židanske zvjezdice, na hrvatskom jeziku, a na mađarskom su igrali članovi kazališnoga društva iz Čeprega i iz Žire. Jadranka Toth, redateljica židanskih glumaca, kazala je kako se ovim festivalom na kazališne predstave kani privući domaća publika.

U Hrvatskom Židanu je mnoštvo ljudi koji više ne vladaju hrvatskim jezikom i koje zanima kazalište. Zato su, uz hrvatskigovoreću kazališnu grupu, osigurali i grupu koja igra na mađarskom jeziku.

Filešci i Židanci su gostovali u Hercegovcu.
(Hrvatska redakcija ORF-a)