Pjesnikinje živi i djeluje u Stuttgartu i autorica je nekoliko zbirki poezije : „Putovanje u domovinu“, „Jug“, Balkanski putnik“, “Zakašnjela vječnost“ i „Jeka vremena“. Autorica je prisutna i u nekoliko zajedničkih zbirki kao „Dajem riječ za osmijeh“ i “More na dlanu“ 

U prodaji je nova, dvojezična zbirka pjesama „ Katarza: Priče i stihovi“ Jadranke Ivanović-Bolog, pjesnikinje koja živi i djeluje u Stuttgartu. Jadranka je autorica nekoliko zbirki poezije : „Putovanje u domovinu“, „Jug“, Balkanski putnik“, “Zakasnila vječnost“ i „Jeka vremena“. Pjesnički je prisutna i u nekoliko zajedničkih zbirki kao „Dajem riječ za osmijeh“ i “More na dlanu“.
– Meni je pjesništvo satisfakcija za sve propušteno i izgubljeno. O izgubljenom bih mogla puno pričati, kao i svi oni koji su napustili domovinu. Tako je nastala i moja prva zbirka poezije „Putovanje u domovinu“- kaže Jadranka