Dvobroj je ujedno 360. broj Žive zajednice. Tekstom i slikom posvećen je 25. Hrvatskom folklornom festivalu, održanom u travnju u Heusenstammu kod Offenbacha, u organizaciji Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni

Iz tiska je izašao dvobroj Žive zajednice za svibanj i lipanj, glasila Hrvatskih katoličkih misija (HKM) i zajednica (HKZ) u Njemačkoj, koji izlazi od rujna 1978. u izdanju Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni. To je ujedno ukupno 360. broj Žive zajednice. Dvobroj je tekstom i slikom posvećen 25. Hrvatskom folklornom festivalu, održanom u travnju u Heusenstammu kod Offenbacha, u organizaciji spomenutog Ureda. Na festivalu je nastupilo devetnaest folklornih skupina odraslih iz HKM i HKZ iz Njemačke. Od vijesti iz Crkve u svijetu ističe se ona o pohodu pape Franje Lesbosu, gdje je upoznao dramu prognanih i izbjeglih. Od vijesti iz domovinske Crkve ističe se vijest o novom gospićko-senjskom biskupu karmelićaninu mons. Zdenku Križiću. U novom dvobroju je iscrpan intervju s vojnim biskupom u BiH mons. dr. Tomom Vukšićem, a tu su i brojne vijesti iz HKM i HKZ u Njemačkoj. Tu je i redovna rubrika za najmlađe Dječji kutak, posvećena sv. Leopoldu Mandiću. Dr. Danijel Labaš u sklopu rubrike Mladi i mediji ovoga puta odgovara na pitanje, očekujemo li više od tehnologije ili od drugih. Delegat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivica Komadina je svoju Poruku u sklopu priloga na njemačkom jeziku naslovio „Misericordiae vultus“ pišući u Izvanrednom jubileju milosrđa. Glavni urednik Žive zajednice dr. Adolf Polegubić u uvodniku piše o velikoj važnosti hrvatske inozemne pastve, u kojoj danas djeluje u 186 župa, misija i zajednica diljem svijeta, 195 svećenika, 6 trajnih đakona, 50 redovnica, 44 pastoralne suradnice i suradnika (laikinje i laici) i 48 tajnica i tajnika.
(A.P.)