Izložba je dio programa obilježavanja 200. obljetnice rođenja biskupa Strossmayera koji organizira Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU), za čije je utemeljenje zaslužan upravo Strossmayer, a bit će otvorena za posjetitelje do 18. veljače

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, 5. veljače, otvorena je izložba Tri rieči…, posvećena 200. obljetnici rođenja bosanskoga i srijemskoga biskupa Josipa Jurja Strossmayera. Ova prigodna izložba Knjižnice, koja nosi naslov kao i Strossmayerov govor upućen sveučilištu čiji se izvornik čuva u Knjižnici, pripremljena je s ciljem podsjećanja hrvatske i međunarodne javnosti na začetnika i pokrovitelja najznačajnijih nacionalnih kulturno-prosvjetnih i znanstvenih projekata u modernoj hrvatskoj povijesti. Važnost ove obljetnice prepoznao je i UNESCO uvrstivši je među značajne svjetske obljetnice u 2015. godini.
Izložbom je predstavljena građa iz fonda Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu vezana uz život i rad biskupa Strossmayera te povijesni kontekst u kojem je djelovao, a koja se danas čuva u Zbirci rukopisa i starih knjiga i Grafičkoj zbirci Knjižnice.
Na svečanome otvorenju izložbe okupljene je pozdravila Dunja Seiter-Šverko, glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, istaknuvši da je ova izložba skroman, ali s punim poštovanjem ostvaren doprinos životu i radu velikoga Strossmayera. Akademik Zvonko Kusić, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, predstavio je događaje vezane uz obilježavanje ove velike obljetnice u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, naglasivši kako je Strossmayer u zalog ostavio četiri stupa hrvatske kulture – Akademiju, Sveučilište u Zagrebu, katedralu u Đakovu i galeriju čiji je temelj njegova osobna kolekcija umjetnina, a prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu govorio je o vrijednosti Josipa Jurja Strossmayera za Sveučilište.
Izložbu je predstavila Ana-Marija Tkalčić, urednica kataloga izložbe. Istaknula je kako, osim brojne građe koja se čuva u Knjižnici i koja obuhvaća Strossmayerove rukopise i njegovu korespondenciju, a čuva se u Zbirci rukopisa i starih knjiga NSK, povezanost Knjižnice i Strossmayera obuhvaća i tiskanu građu njegovih prvih govora, poslanica i pisama, kao i mnogobrojnu građu pisanu njemu u počast, različite zbornike sa skupova posvećenih Strossmayeru, tematske brojeve časopisa, prigodne članke ili znanstvenu građu pisanu o njemu, sve do grafika koje ga portretiraju, a koje se čuvaju u Grafičkoj zbirci NSK.
Strossmayerov život i rad predstavio je vrstan poznavatelj ove tematike dr.sc. Zoran Grijak, znanstveni savjetnik na Hrvatskom institutu za povijest, koji je govorio o Strossmayeru kao jednoj od središnjih osoba hrvatske političke, društvene, kulturne i crkvene povijesti druge polovice 19. stoljeća.
Izložba je dio programa obilježavanja 200. obljetnice rođenja biskupa Strossmayera koji organizira Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU), za čije je utemeljenje zaslužan upravo Strossmayer, a bit će otvorena za posjetitelje do 18. veljače 2015.
(NSK)

Obljetnica obilježena u Đakovu

HAZU odaje počast svome utemeljitelju

Strossmayeru u Rijeci