Uz aktivne članove na svečanosti u Istra centru nastupili su i bivši. Grupa se zove Črip jer je u Devinskom Novom Selu sve manje Hrvata a ime je znak, da je društvo samo mali dio jednoga bivšega, velikoga hrvatskoga mozaika. Naime, Devinsko Novo Selo je već od 1972. dio grada Bratislave

U Devinskom Novom Selu u Slovačkoj je mjesna folklorna grupa Črip 14. travnja slavila 20. obljetnicu postojanja. Društvo se sastoji od naraštajne grupe s malim plesačima i tamburašima te tamburaškoga sastava.
Uz aktivne članove na svečanosti u Istra centru nastupili su i bivši članovi, koji su prije 10 godina prestali plesati. Grupa se zove Črip jer je u Devinskom Novom Selu sve manje Hrvata. Ime je znak, da je društvo samo jedan mali dio jednoga bivšega, velikoga hrvatskoga mozaika. Naime, Devinsko Novo Selo je već od 1972. dio grada Bratislave.
Prije 20 godina mladi su ljudi namjeravali plesati i svirati, i to tako da su utemeljili vlastitu folklornu grupu. Na početku su imali tek dvije mandoline i dvije gitare, kazala je Tereza Mardiakova, glazbena voditeljica Čripa i članica od prvoga časa. Branko Kornfeind priskrbio im je prve tambure i note.
Članovi su se dalje školovali, i još uvijek to čine, na Ljetnoj i Žimskoj školi folklora (Hrvatske matice iseljenika, op.ur.) u Hrvatskoj. U tamburaškoj grupi svira 10 djevojaka i momaka u starosti od 15 do 22 godine, i glazbeno su na dosta visokom nivou, zaključuje Mardiakova. Tamburaši su tijekom deset godina dosta dobro naučili hrvatski, i to putem tekstova pjesama i putovanja u Hrvatsku.
Črip ima naraštajnu grupu starosti od tri do osam godina, a 6 tamburaša i 10 plesača se u trudi naučiti plesne korake i tekstove pjesama. Iako se na probama ne govori hrvatski, voditeljica Mardiakova pazi da djeca razumiju što pjevaju i razviju osjećaj za ritam. Nijedno dijete nije iz hrvatske obitelji, pa lektor Toni Milanović – pola sata tjedno – podučava djecu Čripa standardnom hrvatskom jeziku. Jezični tečaj organizira Hrvatsko ministarstvo znanosti i obrazovanja.
Na svečanosti je nastupio i TS KUD Sveta Ana iz Zagreba, a s njima Črip oko 15 godina njeguje prijateljske veze. Nikola Tuškan, voditelj ovoga sastava je već nekoliko puta držao tamburaški tabor/kamp za članove Čripa u Devinskom Novom Selu, odnosno i u Hrvatskoj. Lani u veljači tamburaši Čripa imali su zajednički koncert s tamburašima iz Zagreba.
Tijekom proteklih godina oko 150 plesača i tamburaša učlanjeno je u folklornu grupu Črip.
(Hrvatska redakcija ORF-a)