O knjizi će govoriti dr. sc. Vesna Čučić, dr. sc. Vesna Miović te urednica knjige Zrinka Podhraški Čizmek, autorova unuka i povratnica iz Padove, doktorandica na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu

Dubrovačke knjižnice Dubrovnik, Hrvatska matica iseljenika – podružnica Dubrovnik, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu organiziraju predstavljanje knjige Nikole Čolaka „HRVATSKI POMORSKI REGESTI – REGESTI MARITTIMI CROATI“, III. svezak, Split 2017. Predstavljanje će se održati u utorak, 13. veljače u 18.00 sati u Čitaonici Narodne knjižnice Grad, Od puča 6.
O knjizi će govoriti dr. sc. Vesna Čučić, ravnateljica Dubrovačkih knjižnica, dr. sc. Vesna Miović iz Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku te urednica knjige Zrinka Podhraški Čizmek, doktorandica na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.
Nikola Čolak (1914. Janjevo-1996. Padova) povjesničar, arhivist, kulturni djelatnik i publicist je diplomirao filozofiju, klasičnu filologiju, talijanski i francuski jezik i književnost te povijest. Komunistička vlast osudila ga je 1945. na tri godine zatvora i prisilnog rada. Boravio je u logorima u Popovači, Velikoj Pisanici, Sisku i Lepoglavi (zajedno s nadbiskupom Stepincem). God. 1954 dobiva posao u Državnom arhivu u Zadru gdje ostaje do 1960. te prelazi u zadarski Institut JAZU sto označava njegov ulazak u pionirsko područje hrvatske trgovačke pomorske povijesti kojoj je bio začetnik i do dan danas najjači predstavnik. Prikupljao je građu za pomorsku povijest Jadrana 18. st. u zadarskom te u venecijanskom arhivu. Nakon pokušaja osnivanja časopisa Slobodni glas sa skupinom heterogenih intelektualaca 1966. u Zadru prisiljen je pobjeći u inozemstvo te dobiva politički azil u Italiji. Smjestio se u Padovi kako bi bio sto bliži venecijanskim arhivima, važnima za hrvatsku pomorsku povijest i kao istaknuti hrvatski emigrant angažirao se u raspravama o budućnosti Hrvatske. (Iz Pogovora prof. dr. sc. Josipa Vrandečića)
Zrinka Podhraški Čizmek, urednica izdanja Hrvatski pomorski regesti/Regesti marittimi croati, III. svezak, izdanje Odsjeka za povijest Filozofskoga fakulteta u Splitu, Split 2017., Čolakova je unuka. Odrasla je u Padovi i preselila se u Hrvatsku u rujnu 1991. god. Diplomirala je talijanski jezik i književnost te povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorand je Odsjeka za povijest Sveučilišta u Splitu s temom “Hodočašća i hodočasnici u Loreto i Asiz u Hrvatskim pomorskim regestima 18. st.” pod mentorstvom prof. dr. sc. Marka Trogrlića.