Krajem 2015. godine iz tiska je izašlo preuređeno, drugo izdanje knjige “Die Kroaten In der Schwiz“ ing. Zvonka Čičića, promovirano na Adventskoj večeri HKK Švicarske i KUD-a S. S. Kranjčević Zürich

Krajem 2015. godine iz tiska je izašlo preuređeno, drugo izdanje knjige “Die Kroaten In der Schwiz“ ing. Zvonka Čičića, koje smo imali priliku vidjeti i upoznati na Adventskoj večeri Hrvatskog kulturnog kluba Švicarske i KUD-a S. S. Kranjčević Zürich, gdje smo dogovorili predstavljanje knjige na portalu.
Ing. Zvonko Čičić, rođen 1931., u Švicarskoj od 1967., se s pravom može, po svom javnom djelovanju, pribrojiti društvu poznatijih hrvatskih migranta i kulturnih djelatnika u Švicarskoj. Trudio se s kolegama već od 1971. okupiti Hrvate u Društvo prijatelja MH. Zvonko Čičić nije bio samo supokretač HKZ-a i suradnik njezina glasila Društvene obavijesti. Zvonko Čičić je dosta pisao o hrvatskim temama na hrvatskom jeziku. Povremeno je objavljivao članke i na njemačkom jeziku, primjerice o Eugenu Kvaterniku (Eugen Kvaternik’s Zürcher Vorschläge aus 1860 zur Nationalitäten-Frage in Österreich-Ungarn, u časopisu Der Donauraum, Beč, 1980., 25. Jahrgang, 2. Heft). Nakon osamostaljenja RH se svojim člancima u različitim časopisima i listovima. Rijetko se tko danas sjeća da je Zvonko Čičić 1976. godine objavio knjižicu Mala hrvatska pjesmarica, s 118 kajkavskih, ikavsko-čakavskih i štokavskih pjesama iz različitih pokrajina Hrvatske i BiH. Godine 1982. objavio je knjigu pod naslovom Die Kroaten in der Schweiz. Knjiga je pozitivno ocijenjena i dobrohotno prihvaćena u dijelu švicarske javnosti o čemu svjedoče osvrti u novinama Vaterland (07.08.1982.) i Zürichsee-Zeitung (13.08.1982.). U siječnju 1983. Hrvatsko društvo u Švicarskoj, organizacija hrvatskih emigranata koji nisu imali jugoslavensku putovnicu, se na četiri, strojopisom gusto pisane stranice, s posloženim primjedbama i prijekorima, osvrnulo na spomenutu knjigu s imenima Upravnog odbora J. Petričević, I. Mladinov, S. Miličević, B. Vidjak, S. Hoborka i T. Radja.