Projekt izdavanja Hrvatske enciklopedije pokrenut je 2000. a do sada su objavljena dva sveska uz stručnu potporu Hrvatskog leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža” u Zagrebu, te financijsku pomoć Hrvatske zajednice HercegBosne iz Mostara, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Hrvatske te Ministarstva kulture i sporta Federacije BiH

Drugi svezak Hrvatske enciklopedije BiH u kojemu su obuhvaćene osobe, institucije, događaji i pojmovi povezani s hrvatskim kulturnim krugom u BiH od sedmog stoljeća predstavili su u srijedu, 2. rujna u Mostaru izdavači iz Hrvatskog leksikografskog instituta u BiH.
Projekt izdavanja Hrvatske enciklopedije pokrenut je 2000. a do sada su objavljena dva sveska uz stručnu potporu Hrvatskog leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža” u Zagrebu, te financijsku pomoć Hrvatske zajednice HercegBosne iz Mostara, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Hrvatske te Ministarstva kulture i sporta Federacije BiH.
“Ovo je jedan od najvećih kulturoloških projekata uopće u povijesti Hrvata, jer je to prvi narod u BiH koji nudi svoju enciklopediju. Ona je duhovna zrelost hrvatskog naroda, vrlo pošteno urađena trebala bi se naći u svakom domu, a posebno mlađima da pruži veću obrazovanost i informiranost”, rekao je glavni urednik enciklopedije dr. Jakov Pehar koji je i predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti BiH.
Po njegovim riječima cilj enciklopedije je da faktografski, bez bilo kakvih primjesa i tendencioznih pisanja, prikaže svjetskoj i domaćoj javnosti, dostignuća duhovna i materijalna, a jednako tako, da eventualno eliminira pojedinačne krivotvorine ili prešućivanje pojedinaca, skupina i ukupnih djela uz potpunu autonomnost autora koji su na njoj radili.
“U nju su ušle osobe koje su dale svoj, kako kulturološki, tako i politički doprinos, bez obzira na nacionalnost i jesu li podrijetlom iz BiH, jesu li radile u BiH ili izvan BiH. Mi nismo pazili je li uloga tih osoba negativna ili pozitivna nego smo ostavili povjesničarima i javnosti da ocjenjuju”, objasnio je Pehar.
Drugi svezak Hrvatske enciklopedije BiH sadrži informacije o pojavama i procesima koji su stoljećima oblikovali prostor BiH, kao i informacije koje se odnose na širi povijesni, politički, kulturni i nacionalni kontekst u BiH i u susjednim i drugim zemljama, te na odnose s njima. Sadrži pojmove od slova E do slova J s 1655 natuknica, 820 fotografija, 38 karata i 711 stranica.
Ivan Anđelić, ravnatelj Hrvatskog leksikografskog instituta iz Mostara kazao je kako je ovo i BiH opća i hrvatska narodna enciklopedija.
“Ovdje imamo inventuru ili sintezu svega onoga što se događalo od prapovijesti do suvremenog doba u BiH, ne samo u intelektualnim dosezima, nego i u stanju materijalne kulture”, kazao je Anđelić.
Promocije drugog sveska Hrvatske enciklopedije BiH bit će održane sljedećeg mjeseca u Sarajevu i Mostaru, te u Zagrebu i Banjoj Luci.
Iz Hrvatskog leksikografskog instituta najavili su izdavanje još dva sveska Hrvatske enciklopedije BiH.
(narod.hr)