Gradska knjižnica Velika Gorica ugošćuje pjesnika i diplomata Dragu Štambuka. Svojom poezijom od prve zbirke Meu namin (1974) zadire u samu bit jezika, a poigravanje jezikom i njegova stvaralačka bit ono je što obilježava sve dosad objavljene zbirke

U ponedjeljak, 8. veljače u 19.00 sati, Gradska knjižnica Velika Gorica ugošćuje pjesnika i diplomata Dragu Štambuka, a osim autora sudjeluje i glazbena solistica Lidija Capković Martinek uz gitarističku pratnju te moderatorica Darija Žilić.
Rodom iz Selaca na otoku Braču, Drago Štambuk potomak je venecijanskog galiota koji je zahvaljujući kamenoklesarskom umijeću otkupio vlastitu slobodu. Po profesiji uspješan liječnik specijalist interne medicine, često govori kako je diplomacija početkom devedesetih izabrala njega, a ne on nju – niz godina bio je veleposlanik Republike Hrvatske u Indiji, Egiptu, Japanu, Južnoj Koreji i Brazilu. Iako poznat i kao prijatelj Doris Lessing, Raymonda Carvera i njegove supruge Tess Gallagher, Harukija Murakamija, Dalaj Lame i Majke Tereze, Drago Štambuk ponajprije je – pjesnik – od sredine sedamdesetih godina na ovamo tijekom tridesetak godina književnog djelovanja primio je za svoja postignuća gotovo jednako toliko priznanja i nagrada. Svojom poezijom od prve zbirke Meu namin (1974) zadire u samu bit jezika, a poigravanje jezikom i njegova stvaralačka bit ono je što obilježava svih dvadesetak zbirki poezije koliko je Drago Štambuk do sada objavio.
Jedinstvena je ovo prilika i da uživo čujemo izražajnu interpretaciju vlastitih pjesama iz usta samog autora, a da doživljaj bude potpun, u glazbenom dijelu nastupit će glazbena solistica Lidija Capković Martinek uz gitarističku pratnju. Osoba zbog koje je ovaj književni susret moguć je i moderatorica večeri Darija Žilić.
(Culturenet.hr)