Večeru u Hrvatsko-kanadskom kulturnom centru pod nazivom „Calgary za Vukovar“ organizirale su zajednički sve hrvatske udruge i društva

Hrvatska zajednica Calgary organizirala je 25. veljače donatorsku večeru za vukovarski vodotoranj pod nazivom „Calgary za Vukovar“. Donatorsku večeru za preko 380 prisutnih organizirale su zajednički sve hrvatske udruge i društva Calgaryja, a večer je održana u Hrvatsko-kanadskom kulturnom centru.

U organiziranom programu gostima se obratila veleposlanica Matković te predstavnik svih udruga i društava Rade Serdarević. Nastupile su folklorne grupe djece i mladih Velebit 1 i 2, koji su i recitirali pjesme o Vukovaru, te folklorna grupa odraslih „Bl. Alojzije Stepinac“, a prikazan je i kratki spot o projektu vodotornja koji je dostavio Ured gradonačelnika Vukovara.
(ca.mvep.hr)