Umjetnik je sliku „Rovinj“ donirao u znak zahvalnosti za pokroviteljstvo VRH-a njegovoj prošlogodišnjoj izložbi u Santiagu

Čileanski slikar Andrés Hermosilla – Solíz posjetio je 17. travnja VRH u Santiagu, u pratnji direktora za kulturu Estadio Croata i bivšeg člana Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan RH Franca Ferrere Cvitanovića, kako bi darovao svoju sliku „Rovinj“. Slika je donirana u znak zahvalnosti za pokroviteljstvo VRH-a izložbi Hermosille – Solíza, održane od 9. studenog 2016. do 8. siječnja 2017. u Santiagu.
G. Hermosilla – Solíz (rođen 1958.) predstavnik je škole apstraktnog linearizma, a počevši od 1976. sudjelovao je na više od 130 izložbi diljem svijeta. Čileanski je predstavnik organizacije World Art Games International (WAG), koja okuplja umjetnike iz cijelog svijeta i ima sjedište u Hrvatskoj. Izlagao je i u Hrvatskoj, koju je više puta posjetio i čiji su motivi nazočni na nekim njegovim slikama. G. Hermosilla – Solíz je veliki ljubitelj Hrvatske i aktivan je u Estadio Croata, najvećoj udruzi hrvatskog iseljeništva u Santiagu, iako nije hrvatskog porijekla.
(cl.mvep.hr</a>)”